logo fimCCP opublikowała poprawiony regulamin torowy STRC na 2016 rok. Jest kilka dość istotnych zmian, które chcemy teraz zasygnalizować.

1. W artykule 079.2.1 dotyczącym procedury homologacji torów doprecyzowano, że licencja dla toru stałego może być wydana na maksymalnie 3 lata, a toru tymczasowego jedynie na konkretne zawody (dotychczas wpisywano na rok). Jednocześnie wprowadzenie każdej zmiany w stosunku do opisu obiektu wykonanego przez inspektora wymaga akceptacji CCP pod rygorem utraty licencji.
2. Protokół inspekcji toru powinien być sporządzony elektronicznie i przesłany w określony sposób. Został też przygotowany nowy szablon tego dokumentu, znacznie bardziej szczegółowy niż poprzednio.
3. 079.4.2.1. - banda może być wykonana jedynie z materiałów zaaprobowanych przez CCP. W artykule tym zawarto także informacje, które już wcześniej prezentowano w mediach, a mianowicie, że każdy nowo licencjonowany tor od 1.01.2016 powinien mieć bandę o elastycznej konstrukcji, absorbującą energię. Bandy na torach które otrzymały licencję wcześniej powinny być dostosowane do tych wymogów do 1.01.2017. Szczególną uwagę położono na 20 m bandy na prostych od końca APD, które należy albo przerobić albo zabezpieczyć w certyfikowany sposób (tych rozwiązań jeszcze nie ma) w ciągu 12 miesięcy od wystawienia certyfikatów dla tych rozwiązań. W tej sprawie szczegółowe informacje będą się wkrótce pojawiały.
4. W artykule 079.4.3 dotyczącym bandy siatkowej umożliwiono inspektorowi dopuszczenie band nie w pełni odpowiadających opisowi w regulaminie.
5. W artykule 079.4.5 zobowiązano organizatora do zabezpieczenia 4 zapasowych elementów APD, a w przypadku gdy w trakcie zawodów większa liczba elementów zostanie uszkodzona, należy je przerwać. Dopuszczono 12 cm przerwy między APD a banda stałą.
Wszystkie APD muszą być certyfikowane i wprowadzono trzy kategorie certyfikatów:
A+, A - żużel, długi tor, trawa
B - tylko żużel.
Procesowi certyfikacji i wymogach z tym związanych piszemy w innym miejscu.
6. Artykuł 079.6.2 stanowi, że wszystkie struktury i reklamy wewnątrz toru muszą być zaakceptowane przez inspektora, co ogranicza użycie dekoracji, reklam i innych przeszkód w czasie konkretnych zawodów.
7. W związku z wymogiem odsunięcia słupka maszyny startowej na co najmniej 60 od bandy wprowadzono konieczność przesłania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ten fakt do CCP.

Jak widać w regulaminie na 2016 przed wszystkim zwiększono uprawnienia inspektorów dokonujących wizytacji toru i zasygnalizowano konieczność szukania bezpieczniejszych konstrukcji band.