logo fimCCP przesłało zainteresowanym dokumentację dotyczącą wymogów, które muszą spełniać APD by otrzymać homologację, wraz z opisem badań, jakie zgłoszone produkty muszą przejść.

Zasygnalizujmy tylko kilka ciekawych zmian:
- dla dmuchanych band APD zaleca się wyposażenie ich w manometry;
- wprowadzono nową kategorię APD A-PLUS , która lepiej niż poprzednie absorbuje energię
- badanie dynamiczne band przeprowadza się za pomocą kukły o wadze 75 kg, rozpędzonej do odpowiedniej prędkości.
Nie miejsce tu na szczegółowe opisy procedur i badań, ale warto podać wymagania dla poszczególnych typów band

A PLUS (speedway, długi tor, trawa) - prędkość kukły 60 km/h, maksymalnie 25 % energii uderzenia może być oddane, a maksymalne opóźnienie w czasie uderzenia nie może przekroczyć 35g
A (speedway, długi tor, trawa) - prędkość kukły 52 km/h, maksymalnie 25% energii oddane, maksymalne opóźnienie 35g
B (tylko speedway) - 37km/h, maksymalnie 30% energii może być oddane,
maksymalne opóźnienie 35g.

Nowe, dobrze zdefiniowane wymagania co do band powinny podnieść poziom ich bezpieczeństwa. W celu pełniejszej kontroli ich stanu każdy element APD musi przez producenta być trwale oznakowany numerem seryjnym z datą
produkcji, co ułatwi ich kontrolę w czasie eksploatacji.