logo SGPNa stronie FIM opublikowano przepisy dotyczące GP na żużlu w sezonie 2016. Zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą spraw raczej organizacyjnych, ale warto przynajmniej je zasygnalizować:


1. W przypadku zawodów na torach jednodniowych terminem rezerwowym jest tylko dzień po oryginalnej dacie (na torach stałych 2 dni).
2. W skład stałej komisji GP od tego roku wchodzi dodatkowo przedstawiciel Promotora SGP.
3. Zawodnik, który ma obowiązek startu w GP jest zawieszony na inne zawody na 1 dzień przed i 3 dni po oryginalnej dacie. Start w GP anuluje to zawieszenie.
4. W przypadku zawodnika, który ma wystartować w GP po kontuzji zwiększono kontrolę jego stanu zdrowia. Musi przedstawić odpowiedni certyfikat medyczny, poddać się badaniu przez lekarza zawodów (CMO) oraz wziąć udział w treningu (jeśli nie uzyska od tego zwolnienia).
5. W briefingach (spotkaniach) Race Directora  z zawodnikami mogą brać udział wyłącznie zawodnicy i członkowie Jury.
6. Manual GP zostanie dostarczony także wszystkim mianowanym kierownikom tych zawodów.
7. Plastrony i osłony kierownic będą pobierane i oddawane za pokwitowaniem.
8. Zmieniono wymiary cyfr dla numerów na tabliczkach i plastronach.
9. Płetewki (peak) hełmu musza być w kolorze pokrowca.
10. Trening zawsze rozpoczyna grupa z numerami 1-9, chyba, że Race Director zarządzi inaczej.
11. Podniesiono kare za niesportowe zachowanie (w całym sporcie żużlowym)  - może to być grzywna aż do wykluczenia z zawodów.