logo fimNa stronie FIM został opublikowany Regulamin Techniczny ze zmianami na 2016 rok. Jest ich sporo, dlatego poniżej pokrótce sygnalizujemy ich pierwszą część.

 

 

01.18 Telemetria
Urządzenia do pomiaru czasu okrążenia oraz sygnalizatory są dopuszczalne.
25.01 Użycie tytanu
Dopisano zakaz używania stopów lekkich w osiach kół. Nakrętki i śruby tytanowe są dozwolone.
25.05 Inne wyposażenie
Wpisano, że żaden sygnał z motocykla poza transponderem mierzącym czas i transmisją z dopuszczonej kamery pokładowej (za pisemną zgodą Promotora/Organizatora Mistrzostw) nie może być wysyłany z motocykla.
31.01
Od 1.01.2016 wprowadzono nowe tłumiki do wyścigów na lodzie. Przy okazji warto nadmienić, że osłony termiczne w tym wypadku nie są obowiązkowe.
37.01 Kontrola gazu
Nowy zapis precyzuje, że sterowanie przepustnicą może się odbywać wyłącznie za pomocą mechanicznego kabla (cięgła, linki) łączącego manetkę z przepustnicą. Całe pobierane powietrze musi przechodzić przez przepustnicę i wszelkie inne drogi pobierania powietrza do głowicy są zakazane.
37.02Wyłacznik zapłonu
Dopisano, że wszystkie wyłączniki i połączenia elektryczne poza wyłącznikiem zapłonu na czas wyścigów muszą być zakryte.
39.02 Podnóżki
Opisano działanie "pływającego" podnóżka, który choć używany od dawna nie był zdefiniowany w regulaminie.
43.03 Błotniki
Zmieniono zapis dotyczący błotnika koła przedniego, a mianowicie, że ma wychodzić 5 stopni w przód i 200 mm w tył od linii pionowej przechodzącej, nie jak wcześniej, przez oś koła, ale przez dolną oś zawieszenia.  Tutaj też po wielu latach zauważono zmianę konstrukcyjną w motocyklach do żużla.