logo SSZW przerwie zimowej trwała w Polsce dyskusja na temat skutecznej kontroli zachowań zawodników na starcie. W jej wyniku powstała nowa interpretacja i dokonano zmiany w RSŻ, o której informował odpowiedzialny za te sprawy Leszek Demski. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko w Polsce pracuje się nad tym problem.

 

W Wielkiej Brytanii w sezonie 2016 wprowadza się dodatkowa linię w odległości 430 mm od taśmy, malowaną na torze kredą (na krawężniku i bandzie mają się znajdować odpowiednie znaczniki, by to ułatwić). Linia ta ma doprowadzić do równego ustawienia zawodników na starcie (na tej linii ma znajdować się oś przedniego koła motocykla, co oznacza, że opona będzie oddalona o 75 mm od taśmy, jak tego wymaga brytyjski regulamin, różny w tym miejscu od FIM). Takie ustawienie powinno tez ułatwić zauważenie prób czołgania się czy innych utrudnień startu.


Przy okazji należy zwrócić uwagę na inne obowiązki kierownika startu. Zawodników powinien ustawiać w kolejności od krawężnika do bandy i ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości założenia linki do wyłącznika zapłonu zawodników podjeżdżających do startu.