logo SSZOŚWIADCZENIE

W związku z polemiką na stronie sportowefakty.pl, pomiędzy kolegą Zdzisławem Fydą a Leszkiem Demskim SSŻ oświadcza, że nie jest stroną tego sporu, a ocenę racji pozostawia czytelnikom, którzy mogą własne wnioski wyciągnąć z prezentowanych faktów. SSŻ uważa jednak, że niezbędne jest skorygowanie nieprawdziwych informacji  na swój temat.

 

Mianowicie, w Regulaminie SSŻ (do przeczytania na stronie sedziowiezuzlowi.pl) nie ma wprawdzie wśród celów Stowarzyszenia zdania o eliminowaniu "oszukańczych działań" wśród sędziów, ale można to wywnioskować z ducha tego Regulaminu. Podobnie zapis o ochronie interesu grupowego i indywidualnego sędziów nie oznacza zgody na ukrywanie i przemilczanie błędów i niegodnego postępowania.