logo SSZ

Od piątku do niedzieli trwało spotkanie członków Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych w Dobieszkowie koło Łodzi. W spotkaniu wzięli udział zarówno byli jak i czynni arbitrzy, którzy rozmawiali o żużlu, bo dla tej grupy osób jest to pasja na całe życie. Częścią tego spotkania było Walne Zgromadzenie Członków, na którym dokonano podsumowania działań SSŻ w ostatnim czasie.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został Jacek Ziółkowski, a pomagać mu będą członkowie Zarządu: Ryszard Bryła, Henryk Kowalski i Józef Piekarski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano naszego seniora - Edwarda Kozioła, oraz Zdzisława Fydę i Sławomira Jędrasia. Kolejne spotkanie Stowarzyszenia planowane jest jeszcze w tym roku.