Krawężnik wewnętrzny. Regulamin dopuszcza kilka sposobów oznakowania wewnętrznej krawędzi toru. Podstawowy to biała linia o szerokości minimum 15cm. W Polsce mamy do czynienia raczej z krawężnikami betonowymi, a tu wymóg regulaminowy to szerokość minimalna 5cm. W praktyce mają znacznie więcej.

I przejechanie tego krawężnika, a nie linii czasem na nim malowanej, kwalifikuje się jako wykroczenie regulaminowe. Przejazd zawodnika przez płytę boiska. Regulamin sportu żużlowego nakazuje zawodnikowi jazdę na start po torze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dodatkowo, w regulaminie organizacyjnym Ekstraligi zakazuje się zawodnikom przejazdu przez murawę boiska. Przepisy te jednak nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia z wyścigu za ich łamanie. Dlatego zawodników spotyka tylko ostrzeżenie za takie postępowanie, ale recydywa może być ukarana wykluczeniem.

Pokazanie szachownicy po 3 okrążeniach. Tu regulamin stanowi jednoznacznie, że bieg należy powtórzyć i pierwszy start uznać za niebyły. Kara za popełnienie błędu powinna spotkać kierownika startu. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wirażowy samowolnie zatrzyma wyścig czerwoną chorągiewką.