regulaminyW ostatnim numerze "Tygodnika Żużlowego" w artykule "Gdzie dwóch sędziów, tam trzy interpretacje przepisów" pan Patryk Błażejowski odnosząc się do czerwonych kartek za tak zwane upadki taktyczne sugeruje wprowadzenie do regulaminu przepisu, który w tymże już został zapisany, a mianowicie artykuł 69.4 ma brzmienie:

"
Jeżeli w wyniku zdarzenia, które nastąpiło po rozpoczęciu przez pierwszego zawodnika trzeciego okrążenia sędzia uzna, że zawodnik upadł umyślnie / taktycznie i nie opuszcza toru by celowo doprowadzić do przerwania biegu, sędzia przerywa bieg, wyklucza zawodnika i orzeka kolejność za-wodników w biegu zgodnie z pozycjami, jakie zajmowali w chwili zdarzenia z pominięciem zawodnika wykluczonego. Wykluczenie, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z karą „czerwonej kartki”.

Przepis ten został wpisany na nasz wniosek jako wynik prac Referees Integration Panel, przy czym w oryginalnej wersji nie zawierał ograniczenia co do liczby okrążeń, po której można zaliczyć wynik.  Zarówno sytuacje w Rzeszowie, które przytacza autor artykułu, jak i wcześniejsza w Częstochowie (Szombierski) wydarzyły się  na pierwszym i drugim okrążeniu, dlatego tego punktu regulaminu nie można było zastosować.  Na podstawie tegorocznych doświadczeń wydaje się słusznym powrót do oryginalnego pomysłu i umożliwienie zaliczenia wyniku niezależnie od okrążenia, na którym dochodzi do upadku taktycznego.