logo fimW oficjalnym liście z 22 grudnia 2015 roku CCP zapowiada zmiany w STRC,  które mają służyć poprawie bezpieczeństwa na torach. Najważniejsza dotyczy zmiany konstrukcji początkowych 20 m bandy na prostych na wyjściach z wiraży, licząc od końca bandy dmuchanej. Od 1 stycznia 2016 fragmenty te powinny być skonstruowane w sposób absorbujący energię. "Twarde" typy band (płyty, deski, siatki) i kickboardy nie będą dopuszczane do użytku.


W praktyce CCP sugeruje użycie specjalnych elementów piankowych lub innych zaakceptowanych do okrycia istniejących band. Należy uczynić to w ciągu 12 miesięcy od opublikowania listy zaakceptowanych rozwiązań. W tej chwili nie ma takich pokryć.
Druga możliwość to przebudowa bandy na elastyczną do końca 2016 roku.
Zatem w praktyce elastyczne fragmenty band na prostych będą obowiązkowe od 2017 roku. W swoim liście CCP przypomina także o wymogu odsunięcia zewnętrznego słupka maszyny startowej na 60 cm od bandy. Tory, na których będą rozgrywane zawody w 2016 roku są zobowiązane do przesłania zdjęć potwierdzających wykonanie tego przepisu przed zawodami.
Jak wcześniej informowano, FIM wycofał się z listy federacji sportowych uważających alkohol za środek dopingowy. Nie zmienia to faktu, że jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana. Upraszcza to jedynie sposób badania, a konsekwencje wynikają z odpowiednich regulaminów FIM (zależne od dyscypliny).