logo fim W oficjalnym liście z 22 grudnia 2015 roku CCP zapowiada zmiany w STRC, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa na torach. Najważniejsza dotyczy zmiany  konstrukcji początkowych 20 m bandy na prostych na wyjściach z wiraży, licząc od końca bandy dmuchanej.

 

 

Od 1 stycznia 2016 fragmenty te powinny być skonstruowane w sposób absorbujący energię. "Twarde" typy band (płyty, deski, siatki) i kickboardy nie będą dopuszczane do użytku. W praktyce CCP sugeruje użycie specjalnych elementów piankowych lub innych zaakceptowanych do okrycia istniejących band. Należy uczynić to w ciągu 12 miesięcy od opublikowania listy zaakceptowanych rozwiązań. W tej chwili nie ma takich pokryć. Druga możliwość to przebudowa bandy na elastyczną - szereg możliwych rozwiązań ilustrują zdjęcia - do końca 2016 roku.

Zatem w praktyce elastyczne fragmenty band na prostych będą obowiązkowe od 2017 roku. W swoim liście CCP przypomina także o wymogu odsunięcia zewnętrznego słupka maszyny startowej na 60 cm od bandy. Tory, na których będą rozgrywane zawody w 2016 roku są zobowiązane do przesłania zdjęć potwierdzających wykonanie tego przepisu przed zawodami.

Jak wcześniej informowano, FIM wycofał się z listy federacji sportowych uważających alkohol za środek dopingowy. Nie zmienia to faktu, że jazda pod wpływem alkoholu jest zakazana. Upraszcza to jedynie sposób badania, a konsekwencje wynikają z odpowiednich regulaminów FIM (zależne od dyscypliny).

1

2

3

4

5