11 czerwca 2006 r. w Lesznie miało miejsce pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Żużlowych. W trakcie obrad uczestnicy wybrali Zarząd Stowarzyszenia w składzie Marek Wojaczek, Ryszard Bryła, Marek Czernecki, Jan Banasiak i Andrzej Terlecki oraz Komisję Rewizyjną w składzie Zdzisław Fyda, Piotr Lis i Leszek Demski. Zostały powołane grupy robocze, które będą pracować w trakcie sezonu nad istotnymi dla sędziów zagadnieniami, dotyczącymi m.in. wykorzystania i interpretacji powtórek z kamer telewizyjnych, systemu oceny, klasyfikacji i wyznaczania sędziów, regulaminów, kontaktów międzynarodowych. Wypracowane stanowiska w postaci wniosków zostaną skierowane do właściwych władz. Ponadto członkowie Stowarzyszenia spotkali się z panami Romanem Siwiakiem i Stanisławem Bazelą, omawiając ważne dla środowiska sprawy.