Otrzymaliśmy wiele zapytań o to, jak zostać sędzią żużlowym. Nie jesteśmy właściwymi adresatami tej korespondencji, gdyż naborem, szkoleniem i licencjonowaniem sędziów zajmuje się GKSŻ. Tam więc należy się zwrócić po konieczne informacje. My możemy tylko doradzić, że wiele cennych doświadczeń można zgromadzić, pełniąc różnego rodzaju funkcje na zawodach żużlowych, od wirażowego po kierownika zawodów.


Zachęcamy więc do udania się do klubu żużlowego, gdzie należy zgłosić swoją chęć działania. Klub następnie zgłosi kandydata na właściwe szkolenia.

I jeszcze jedno: proces szkolenia sędziego trwa kilka lat, więc trzeba się wykazać cierpliwością i wytrwałością.