1. Gratulujemy naszemu koledze Markowi Czerneckiemu ponownego wyboru do Trybunału Związku i to z największa ilością głosów z wszystkich kandydatów. Jesteśmy przekonani, że jak dotychczas będzie pełnił swoją funkcję z powodzeniem i dla dobra sportu.

 

2. środowisko żużlowe będzie miało 3 przedstawicieli (nie licząc w pewien sposób związanych z żużlem panów Grodzkiego i Korszka) w 50-osobowym Zarządzie Głównym, co z jednej strony oznacza postęp w stosunku do poprzedniej kadencji, a z drugiej strony stanowi zaledwie 6% głosów. Życzymy wybranym (Maślanka, Szymański, Górzny), aby ich głos był słyszalny!

3. Dokonana przez Zjazd na żądanie Ministra Sportu zmiana w Statucie zlikwidowała prawo Narad środowiskowych do wybierania przedstawicieli na Zjazd GKSŻ. Na obecnym Zjeździe 1/3 mandatów została przydzielona w ten sposób. Oznacza to, że za 4 lata dyscypliny takie jak żużel (ale także np. karting i inne) będą miały utrudnioną drogę do zdobycia mandatów zjazdowych, bo poprzez okręgi, gdzie głównym kryterium jest liczba członków klubów, a w tym środowiska takie jak żużlowe nigdy nie będą silne.

4. Wśród uchwał Zjazdu znalazły się przynajmniej dwa dokumenty związane bezpośrednio z żużlem. Po pierwsze, do dalszego procedowania został skierowany wniosek SSŻ o uznanie naszego Stowarzyszenia konsultantem i partnerem GKSŻ w sprawach związanych z regulaminami sportu żużlowego. Mamy nadzieję, że w ten sposób przy akceptacji tego pomysłu uda się uniknąć wielostronicowych errat do regulaminów. Po wtóre, został złożony wniosek o zmianę struktury i sposobu działania GKSŻ, celem wyłonienia dwu-trzy osobowej profesjonalnej Rady zarządzającej rozgrywkami, poszukującej sponsorów, odpowiedzialnej za media itp.

5. Wybrany do Prezydium ZG PZM Piotr Szymański zapowiada zorganizowanie w najbliższym czasie konferencji na temat bezpieczeństwa w sporcie żużlowym. Jest to kolejna inicjatywa, w której aktywny udział bierze SSŻ.