Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych

     Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych powstało w 2006 roku. Jego celami były: ochrona grupowych i indywidualnych interesów oraz dobrego imienia sędziów, propagowanie wiedzy na temat przepisów sportu żużlowego, proponowanie zmian i poprawek do regulaminów sportu żużlowego, samokształcenie i doskonalenie umiejętności sędziów sportu żużlowego, uczestnictwo w publicznej dyskusji nad kierunkami rozwoju sportu żużlowego, wymiana doświadczeń w zakresie sędziowania zawodów żużlowych ze środowiskami sędziowskimi w innych krajach, wspieranie szkolenia kandydatów na sędziów sportu żużlowego, publiczne wyrażanie opinii na temat interpretacji i stosowania przepisów regulaminów sportu żużlowego, wspieranie, także finansowe, członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kreowanie pozytywnego wizerunku środowiska sędziów żużlowych.

     W 2019 roku Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych zakończyło działalność. Stowarzyszenie prowadziło swoją stronę internetową na której opisywano wydarzenia dotyczące Stowarzyszenia ale także szeroko rozumianej tematyki sędziowskiej w polskim żużlu. Zapraszamy do jej przejrzenia.

Archiwalna strona internetowa SSZ