Prawo sportowe to szeroko rozumiane regulacje prawne znajdujące zastosowanie w sporcie. Żużel poza ogólnymi normami dotyczącymi sportu powszechnego posiada także opracowania podnoszące i opisujące specyficzne aspekty tej dyscypliny sportu.