Było sobie Stowarzyszenie

logo SSZW 2006 roku grupa założycielska powołała do życia Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych do którego nie przystąpił tylko jeden sędzia! W szeregach Stowarzyszenia znaleźli się sędziowie czynni jak również ci, którzy zakończyli już swoje kariery na wieżyczce sędziowskiej. Tym samym stworzono warunki do korzystania z ich doświadczenia.

Nowa organizacja nie tylko integrowała środowisko sędziowskie ale w swoim statucie zapisała szczytne cele. Celami Stowarzyszenia były: ochrona grupowych i indywidualnych interesów oraz dobrego imienia sędziów, propagowanie wiedzy na temat przepisów sportu żużlowego, proponowanie zmian i poprawek do regulaminów sportu żużlowego, samokształcenie i doskonalenie umiejętności sędziów sportu żużlowego, uczestnictwo w publicznej dyskusji nad kierunkami rozwoju sportu żużlowego, wymiana doświadczeń w zakresie sędziowania zawodów żużlowych ze środowiskami sędziowskimi w innych krajach, wspieranie szkolenia kandydatów na sędziów sportu żużlowego, publiczne wyrażanie opinii na temat interpretacji i stosowania przepisów regulaminów sportu żużlowego, wspieranie, także finansowe, członków Stowarzyszenia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kreowanie pozytywnego wizerunku środowiska sędziów żużlowych.

I to wszystko się działo. Organizowano spotkania z zawodnikami, przedstawicielami mediów na których dyskutowano i wyjaśniano regulaminowe zapisy. Analizowano konkretne sytuacje torowe, wyciągano szkoleniowe wnioski. Stowarzyszenie rozwijało się aktywnie artykułując swoje zdanie na żużlowe tematy do 2010 roku.  W tym właśnie roku jesienią pierwszy sędzia opuścił Stowarzyszenie. W kolejnych latach nastąpił prawdziwy exodus sędziów ze Stowarzyszenia. W 2019 roku pozostało w nim już jedynie kilku sędziów w tym tylko trzech czynnych. W tej sytuacji organizacja sędziowska zakończyła działalność. Stowarzyszenie prowadziło swoją stronę internetową na której opisywano wydarzenia dotyczące Stowarzyszenia ale także szeroko rozumianej tematyki sędziowskiej w polskim żużlu. W naszym serwisie zachowaliśmy ją w menu Archiwum. Zapraszamy do jej przejrzenia.